Haber Detayı
20 Haziran 2020 - Cumartesi 15:09 Bu haber 1555 kez okundu
 
MHP'li Aksu: Coronavirüs Mağdurlarının Hakları Korunmalı
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, coronavirüs süreciyle ilgili mağduriyetler giderilirken vatandaşların haklarının korunmasını istedi.
MHP Haberi
MHP'li Aksu: Coronavirüs Mağdurlarının Hakları Korunmalı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, TBMM Genel Kurulu'nda 217 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerine MHP Grubu adına yaptığı konuşmada, coronavirüs salgını tedbirlerinden sonra yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini ve mağduriyetlerin giderilmesiyle ilgili yapılan düzenlemelerde vatandaşların haklarının korunması gerektiğini söyledi.

 

CORONAVİRÜS TEDBİRLERİ HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE MAĞDURİYET OLUŞTURDU

 

Coronavirüs salgınına karşı tedbirler alınırken, üretimi ve çalışma hayatını durdurabilecek ve hizmetlere erişimi engelleyebilecek tedbirler uygulanmıştır. Bu durum elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlar ve vatandaşların hizmete erişim sorunu yaşamalarına yol açmış, gerçekleştirilemeyen işlemler sebebiyle zincirleme mağduriyetler oluştu. Kanun teklifiyle bu mağduriyetleri giderilmesi için yapılan sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi ve finansal hizmete erişimle kullanmanın uzaktan erişim araçları üzerinden sağlanabilmesi sağlanacak.  

 

VATANDAŞLARIMIZIN HAKKI KORUNMALIDIR

 

Bununla birlikte uygulamaya ilişkin usul ve esaslar düzenlenirken uluslararası literatürde kimlik doğrulama yöntemleri olarak güvence sunduğu kabul edilen parola ve şifre gibi kişinin bildiği donanım, telefon, uygulama gibi kişinin sahip olduğu parmak, göz ve ses izi gibi kişinin biyometrisi faktörlerinden asgari ikisinin bir arada kullanıldığı yöntemlerden yararlanılması unutulmamalı, vatandaşlarımızın hakkı korunmalıdır.

 

MÜNFERİT DÜZENLEME YERİNE KANUN BÜTÜNÜYLE ELE ALINMALI

 

Teklifin 1'inci maddesiyle Vakıflar Bankası Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın Kamu İhale Kanunu'na tabi olmadığı düzenlenerek kamu bankaları arasında uygulama birliği sağlanması öngörülse de bu konuda sık yapılan münferit düzenlemeler yerine, kanun bütünüyle ele alınarak, ihtiyaçları da dikkate alan, kamu menfaatlerini en üst düzeyde koruyan ve daha etkin bir ihale sürecine imkân veren şekilde düzenlenmesi daha uygun olacaktır.

 

DEPREMLERDE MEYDANA GELEN MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ

 

Teklifin 2'nci maddesiyle, 2020 yılında meydana gelen ve Manisa, Elâzığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van illerimizi etkileyen depremde zarar gören binalarda zorunlu deprem sigortası aranmaksızın afetzedelere destek verilmesine imkân sağlanmakta, bu nedenle oluşan mağduriyetler giderilmektedir. Bununla birlikte, son yaşadığımız Bingöl Karlıova merkezli depremden etkilenen yerlerin de madde kapsamına dâhil edilmesi gerekli bulunmaktadır.

 

İLAVE KAYNAK OLUŞTURULMASI

 

Teklifin 4'üncü maddesiyle, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu sermayeli bankaların mali yıl içerisinde oluşabilecek ilave finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla ihraç edilebilecek ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senetleri için bütçe kanunundaki başlangıç ödeneğinin yüzde 3'ü oranındaki limitin yüzde 5'e çıkarılması öngörülmekte, böylece gerektiğinde kullanılmak üzere 21,6 milyar TL ilave kaynak oluşturulmaktadır.

 

ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

 

Teklifin 5'inci maddesiyle, idare adına kesin tesciline karar verilen kamulaştırma işlemlerinin yargı kararıyla iptal edilmesi nedeniyle doğabilecek hukuki uyuşmazlıkların hakkaniyete uygun olarak çözülebilmesi imkânı getirilmektedir. Bir diğer düzenlemeyle de yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın kısa süreli çalışmalarından dolayı aylık bağlanamamasının veya bağlanmış aylıkların kesilmesinin önüne geçilmektedir. Çek Kanunu'nda yapılan düzenlemede ise ödenmeyen çek bedellerine ilişkin olarak borçlunun ödeme imkânının, alacaklının da tahsil imkânının güçlendirilmesi hedeflenmekte, bu amaçla 5941 sayılı Çek Kanunu'nun geçici 5'inci maddesindeki üç aylık süreler bir yıla çıkarılmaktadır. Hatırlanacağı gibi, 24 Mart 2020 tarihine kadar işlenen karşılıksız çek suçlarının infazı durdurulmuş, borçlunun üç ay içinde çek bedelinin 1/10'unu, kalan kısmını ise 15 eşit taksitte ödemesi hâlinde cezanın kaldırılacağı hükme bağlanmıştır.

 

CORONAVİRÜS SALGINI TÜM ÜLKELERİ EKONOMİK DURGUNLUĞA SOKTU

 

Covid-19 salgını, başta sağlık olmak üzere iktisadi ve sosyal anlamda tüm ülkeler üzerinde hâlen devam eden yıkıcı etkilere yol açmıştır. Dünya Bankasının, Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerinin de yer aldığı küresel ekonomik beklentiler raporunda, salgının, küresel ekonomiyi İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en derin ekonomik durgunluğa soktuğu belirtilmiştir. Bilindiği üzere yakın zamanda Türkiye ekonomisi dört ayrı operasyona maruz kalmıştır. Buna rağmen, 2019 yılını pozitif yönlü büyümeyle kapatan Türkiye ekonomisi de şüphesiz yaşanan bu daralmadan etkilenmektedir.

 

TÜRKİYE SALGIN SÜRECİNDEN GÜÇLENEREK ÇIKACAKTIR

 

Bununla birlikte Mayıs ve Haziran aylarında açıklanan bazı öncü göstergeler, yaşanmakta olan sıkıntılarla birlikte önümüzdeki süreçte Türkiye ekonomisinin süratle toparlanacağına işaret etmektedir. Nitekim, Mayıs ayında, Ekonomik Güven Endeksiyle birlikte tüketici, reel kesim, hizmet sektörü, perakende ticaret sektörü ve inşaat sektörü güven endeksleri yüzde 30'lara varan oranlarda artış göstermiştir. İnanıyoruz ki, ülkemiz, Türkiye hasmı çevrelerin beklentilerini boşa çıkararak bu süreçten de güçlenerek çıkacaktır.

 

TÜRKİYE CORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE DÜNYANIN GIPTA ETTİĞİ BİR KONUMDADIR

 

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi sayesinde Türkiye, 15 temmuz hain darbe girişimiyle başlatılan işgal planının çok cepheli olarak devam ettirildiği süreçte, tüm meydan okumaların karşısında durabilmiştir. Başta millî güvenliğimiz ve terörle mücadele olmak üzere, etkin kararların alınması kolaylaşmış, ekonomik operasyonlara karşı koyulabilmiş, Covid - 19 salgınıyla dünyanın gıpta ettiği etkili bir mücadele yapılabilmiş, aynı zamanda da vatandaşlarımızın huzur ve refahına dönük yasal ve idari düzenlemeler süratle gerçekleştirilmiştir. MHP olarak, ekonomi politikalarımızın merkezine insanı koyuyor ve toplumsal refahın artırılmasını, çağdaş dünya nimetlerinden bütün vatandaşlarımızın yararlanmasını, ekonomik ve sosyal politikaların da buna göre tanzimini gerekli görüyoruz. 
 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Coronavirüs mağdurları, vatandaş hakkı korunmalı, Covid 19, MHP Haberleri, Haberleşme sektörü
Yorumlar
Haber Yazılımı