Erol Çember Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması
Yazı Detayı
12 Kasım 2020 - Perşembe 11:38 Bu yazı 2004 kez okundu
 
Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması
Erol Çember
erol.cember@sistemglobal.com.tr
 
 

Vergi kanunlarıyla mükelleflere yüklenen ödevlerin yanı sıra bir takım haklarının olduğunu da biliyoruz. Mükelleflerin yasaların kendisine nerede ne haklar tanıdığını bilmesi ve bu haklardan yeri geldiğinde yararlanabilmesi en az vergi kanunlarının doğru uygulanabilmesi kadar önemlidir.

 

Mükellefler, adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep etme hakkına sahip bulunmaktadırlar.

 

Tarh edilen vergi ve kesilen cezalara karşı dava yoluna gitmek mükellefler açısından önemli bir emek, zaman ve maddi kaynak ihtiyacını beraberinde getirmekle birlikte hükmün lehe olacağının garantisi de yoktur. İdare açısından bakıldığında da ihtilafın hızla çözülmesi ve tahsilatın yapılması önem arz etmektedir.

 

Bu nedenlerle mevzuatımızda vergi ihtilaflarının dava yoluna götürülmeden idari aşamada barışçıl yollarla çözümüne imkân tanıyan bazı müesseseler geliştirilmiştir. Vergi ihtilaflarının idari yollarla çözümü, dava yoluyla çözümüne göre çok daha hızlı ve pratik olduğu söylenebilir.

 

Vergi cezalarında indirim uygulaması da bu hızlı ve pratik çözüm yollarından birisidir. Böylece mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilen cezalar hakkında yargı yoluna gitmeden uyuşmazlıkların kısa yoldan çözümlenmesini sağlayabilmek mümkün olabilmekte, vergi idaresi de alacağını bir an önce tahsil edebilme imkânına kavuşmaktadır.

 

Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Nedir?

 

Mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilmiş olan vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda vergi ziyaı cezasında belli oranlarda indirim yapılmak suretiyle kalan tutarın ödenmesine imkân sağlayan bir kolaylıktır.

 

İndirim Uygulaması Kapsamına Hangi Cezalar Girmektedir?

 

İndirim uygulamasının kapsamına;

 

• Vergi ziyaı cezası,

 

• Usulsüzlük cezası,

 

• Özel usulsüzlük cezası, girmektedir.

 

İndirim, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen usulsüzlük cezalarına da uygulanır.

 

İndirim Uygulamasından Kimler, Nasıl Yararlanabilir?

 

Cezalarda indirim uygulamasından, mükellef veya vergi sorumlusu olan ceza muhatapları yararlanabilir.

 

Bu uygulamadan;

 

• İhbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile başvurularak ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkının ve indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının vadesinde veya

 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen türden teminat gösterilerek vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi,

 

• Uzlaşmanın vaki olması durumunda, üzerinde uzlaşılan vergi veya vergi farkı ile vergi ziyaı cezasının 75’inin Kanunda belirtilen ödeme süreleri içinde ödenmesi,

 

• İhbarnamenin dava konusu yapılmamış olması, şartıyla yararlanılabilir.

 

İndirim uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin interaktif vergi dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden başvuru yapması mümkündür.

 

Cezalarda İndirim Oranları Nedir?

 

• Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının yarısı,

 

• Uzlaşmanın vaki olması durumunda ise uzlaşılan vergi ziyaı cezasının 25’i, indirilir.

 

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve cezasını süresinde ödemez veya dava konusu yaparsa indirimden yararlanamaz.

 

Dava Açan Mükellef İndirim Uygulamasından Yararlanabilir mi?

 

Mükellef tarafından dava açıldıktan sonra, dava açma süresi içinde, vergi mahkemesince henüz karar verilmemiş olması koşuluyla, davadan vazgeçilmesi halinde cezada indirim talebinde bulunulabilir.

 

İndirim Talebinden Sonra Yasal Süre İçinde Dava Açılabilir mi?

 

Mükellef veya vergi sorumlusu, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre geçmeden; cezalarda indirim talebinden vazgeçerek dava açabilir.

 

Uzlaşma Talebinde Bulunan Mükellef İndirim Uygulamasından Yararlanabilir mi?

 

Mükellef veya vergi sorumlusu, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre geçmeden; uzlaşma talebinden vazgeçerek indirim uygulamasından yararlanmak için talepte bulunabilir.

 

Diğer taraftan uzlaşma talebinde bulunan ve Kanunda belirtilen şartları sağlayan mükellef veya vergi sorumlusu üzerinde uzlaşılan vergi ziyaı cezası için indirim uygulamasından yararlanabilir.

 

Mükellef vergi ziyaına kaçakçılık sayılan fiillerle sebebiyet verirse bu ceza için ceza indirimi hükümlerinden yararlanabilir, uzlaşma hükümlerinden ise yararlanamaz.

 

İndirim Talebinden Vazgeçerek Yasal Süre İçinde Uzlaşma Talep Etmek Mümkün müdür?

 

Mükellef veya vergi sorumlusu, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre geçmeden; cezalarda indirim talebinden vazgeçerek dilekçe ile başvurmak suretiyle uzlaşma talep edebilir.

 

Cezalarda İndirim Sonrasında Ödeme Ne Zaman Yapılır?

 

• Tarh edilen vergi ile indirim uygulaması sonrasında tahakkuk eden ceza tutarının; vadesinde veya Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen türden teminat gösterilmesi durumunda vadesinin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerekir.

 

• Uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse ödeme süreleri geçmiş olanların uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir.

 

Ceza İndirimi Şartlarına Uyulmaması Halinde Ne Yapılır?

 

Ceza indirimi talebi üzerine tahakkuk ettirilen vergi ile indirimden arta kalan cezanın süresinde ödenmediğinin tespit edilmesi hâlinde, bu mükellefler indirimden faydalanamaz. İndirilen ceza tutarı tekrar tahakkuk ettirilir.

 

Ayrıca, teminat gösterilmesi nedeniyle verilen üç aylık sürede ödeme yapılmamış ise verilen süre normal vadeye dönüştürülür. Mükellefin göstermiş olduğu teminat paraya çevrilir.

 

Mükelleflerin hak ve yükümlülükleri konusunda yeterli ve güncel bilgiye sahip olmaları ihtilafların oluşmasının önüne geçen en önemli etkenlerden birisidir. Vergi cezalarında indirim uygulaması kamu alacaklarının ihtilaflı hale gelmesini engelleyerek hem vergi dairelerinin iş yükünü azaltarak alacakların kısmen de olsa tahsil edilmesinin sağlamakta hem de vergi mahkemelerinin dava yükünün artmasına engel olmaktadır. Tüm okuyucularıma sağlıklı günler dilerim.

 

 
Etiketler: Yazar Erol Çember, Erol Çember, Vergi Cezalarında, indirim uygulaması, Ceza indirimi, Maliye, kamu alacakları, indirim şartları, ödeme ne zaman
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
09 Kasım 2020
Finansal Bilgilerimiz Paylaşılıyor
909 Okunma.
26 Ekim 2020
Kamu Borçlarına Yapılandırma ve Varlık Barışı
1596 Okunma.
22 Ekim 2020
Gayrimenkulde Rant Vergisi Dönemi Başladı
998 Okunma.
16 Ekim 2020
Gayrimenkul Değer Artış Kazancı
1066 Okunma.
08 Ekim 2020
Yatırım Teşvikinde Son Değişiklikler
1128 Okunma.
25 Eylül 2020
Yanlış Hesap Yargıdan Döner
1522 Okunma.
15 Eylül 2020
İzaha Davet Nedir?
1520 Okunma.
07 Eylül 2020
Savunma Hakkı
1578 Okunma.
03 Eylül 2020
KDV İndirimleri Kime Yaradı?
1332 Okunma.
28 Ağustos 2020
Evini Satanlar Aman Dikkat!
1868 Okunma.
17 Ağustos 2020
Vergi Affı Şimdi Değilse Ne Zaman?
2151 Okunma.
01 Ağustos 2020
Geri Kazanım Katılım Payında Değişiklik
2505 Okunma.
19 Temmuz 2020
Mali Tatilin Adı Var Kendi Yok
3343 Okunma.
12 Temmuz 2020
E-İrsaliyeye Geçiş Zorunluluğu
1263 Okunma.
07 Temmuz 2020
Şirketinizden Borç Alırken Dikkat
1491 Okunma.
22 Haziran 2020
Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi
2387 Okunma.
18 Haziran 2020
Binek Otomobillerde Gider Kısıtlaması
1475 Okunma.
12 Haziran 2020
Vergi İndirimi Şartları Kolaylaştırıldı
1090 Okunma.
06 Haziran 2020
Kar Payı Dağıtımına Sınırlama
1230 Okunma.
23 Mayıs 2020
KDV İadesinde Mücbir Sebep Bilmecesi
1422 Okunma.
20 Mayıs 2020
Salgının Ekonomik Etkisini Azaltıcı Öneriler
1129 Okunma.
07 Mayıs 2020
Mücbir Sebep Kapsamında KDV Tevkifatı
1413 Okunma.
30 Nisan 2020
Son Torba Kanunun Getirdikleri
879 Okunma.
20 Nisan 2020
Mücbir Sebep Uygulamasında Hatadan Dönülmeli
1111 Okunma.
12 Nisan 2020
SGK Ödemelerinin Ertelenmesi
898 Okunma.
08 Nisan 2020
Kısa Çalışma Ödeneği ve Başvuru
710 Okunma.
01 Nisan 2020
Koronavirüse Karşı Ekonomik Tedbirler
715 Okunma.
22 Mart 2020
Daha Tehlikeli Olan Koronavirüs mü Stokçular mı?
1244 Okunma.
Haber Yazılımı