Esnaf ve Sanatkarların Borçları Tekrar Ertelendi
Haber Detayı
23 Temmuz 2020 - Perşembe 11:19 Bu haber 61994 kez okundu
 
Esnaf ve Sanatkarların Borçları Tekrar Ertelendi
Esnaf ve sanatkarların borçları, Cumhurbaşkanı kararıyla 3 ay daha ertelendi.
EKONOMİ Haberi
Esnaf ve Sanatkarların Borçları Tekrar Ertelendi

25 Mart 2020 tarihindeki Cumhurbaşkanı kararıyla eretelenen 1 Nisan-30 Haziran arasında ödenecek Esnaf ve sanatkârların borçları, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere 3 ay daha ertelendi.

 

BORÇ ERTELEMESİYLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

 

Covid-19 Salgını nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi’nce düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair kararın yürürlüğe konulmasına 4603 sayılı kanunun 3. maddesi ile 5570 sayılı kanunun 1. maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

MADDE 1-) Bu karar, Covid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nce Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine İlişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİ

 

MADDE 2-) 1. Bu karar kapsamındaki esnaf ve sanatkârlardan yaşanan salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Halk Bankasından 30 Haziran 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 tarihleri arasında vadesiz dolacak olup, bu kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle itfa edilmeyenler, başvuru şart aranmaksızın vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren kredi itfa tablosunda belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle 3 ay süreyle ertelenir.

 

2. Erteleme dönemi boyunca taksit/anapara borcu ve tahakkuk edecek faizin ilgili kararlar uyarınca esnaf ve sanatkârlara yansıyan kısmı ile bu tutara ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi kalan taksitlere eşit olarak eklenir.

 

3. Bu karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınır. Çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılır.

 

MADE 3-) 1. Erteleme süresince esnaf ve sanatkârlara yansıyacak tutar belirlenirken, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranları ile ilgili kararlar kapsamında esnaf ve sanatkârlara uygulanan faiz indirim oranları esas alınır.

 

2. Bankaların bu karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari kredi faiz oranı ile esnaf ve sanatkarlara uygulanan indirimli faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanır. Erteleme süresince hesaplanan gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ödenmeye devam olunur. 

 

3. Bu karar kapsamında borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkârlara, talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında Banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açabilir ve soz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmaz.

 

4. Bu kararın yayımı tarihinden itibaren eretelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmaz.

 

5. Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Esnaf ve sanatkarların borçları, Esnaf borçları, borçlara erteleme, üç ay erteleme, Ekonomi Haberleri, Esnaf haberleri
Yorumlar
Haber Yazılımı