Bahçeli'den Milliyetçi Ülkücü Hareket'in Nihai Hedefi
Haber Detayı
23 Kasım 2021 - Salı 13:18 Bu haber 937 kez okundu
 
Bahçeli'den Milliyetçi Ülkücü Hareket'in Nihai Hedefi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Ülkücü Hareket'in nihai hedefleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
MHP Haberi
Bahçeli'den Milliyetçi Ülkücü Hareket'in Nihai Hedefi

TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, şimdiye kadar Adım Adım 2023, İl İl Anadolu kapsamında 55 İlde vatandaşlarla kucaklaşan MHP'nin, 2023 yılı seçimlerine kadar hızını kesmeden vatandaşlara ulaşmaya devam edeceğini belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletin sorunlarını dile getirip çözüm üretmeye gayret ederken stratejik oyunlarla Türkiye'yi tükeniş döngüsüne mahkum etmek isteyenlerle hesaplaşmalarının sürdüğünü belirterek, MHP ve Cumhur İttifakı’nın karşısına dikilen elma kurdu gibi üreyip virüs gibi yayılan hasımları deşifre ederek mücadelelerine devam edeceklerini ve nihayetinde İla’yı Kelimetullah hedeflerine ulaşmak için gayretlerinin süreceğini söyledi.

 

NİHAİ HEDEFİMİZ İLA'YI KELİMETULLAH

 

Siyasette anı veya günü kurtarma telaşına bugüne kadar hiç kapılmadık, hiç de aklımızdan geçirmedik. Sahip olduğumuz sorumlulukların bilinciyle, tarihi misyonumuzla, millete mensubiyet şuurumuzla ufuk ötesine ışıklar saçan, bunu yaparken de hayatın gerçeklerinden kopmayan bir vizyon enginliğinin takipçisi olduk. Ne istiyorsak milletimiz için istedik. Neyi hedeflediysek ülkemiz için diledik. Bizim sırasıyla üç hedefimiz vardır: Gerçekleşecek hedef, ulaşılacak hedef, son kerte de nihai hedeftir. İlk iki hedefi gerçekleştirmeden İla’yı Kelimetullah olan nihai hedefe ulaşmamız pek tabii zordur. MHP yeni bir siyasi hareket değildir. Tam 52 uzun yıldır çetin şartlarda, zorlu dönemlerde, kurşun gibi ağır ortamlarda mücadele kararlılığını sürdürmüş bir siyaset mektebi, bir fikir ekolü, bir inanç akımıdır. Yarım asrı geçen siyaset tecrübemiz tehlikeler karşısındaki dikkatimizi, tehditler karşısındaki dirayetimizi, tahrikler karşısındaki dengeli tavrımızı adeta kemikleştirmiştir.

 

TÜRKİYE'NİN ÜZERİNE OYNANAN STRATEJİK OYUNLARIN FARKINDAYIZ

 

Türkiye üzerindeki stratejik oyunların farkındayız, akıp giden hadiselerin iç yüzünü geçmiş, gelecek ve bugün boyutuyla kavrayıp tahlil edecek maharete ve marifete çok şükür sahibiz. Şimdiye kadar dibi görünmeyen kuyulardan su içmeye hiç yanaşmadık. Üzeri çiçeklerle örtülen, çevresi cazibeyle örülen, altı derin uçurumlara açılan tuzaklara aldırmadık, aldanmadık. Bizi bilenler bilir. Bizi tanıyanlar iyi tanır. Biz kendimiz için hiçbir şey aramayız, istemeyiz, beklemeyiz. Bizim geçmişte dile getirdiğimiz “önce ülkem ve milletim, sonra partim ve sonra ben” ilkesi aslında bu hassasiyetimizin bir ifadesidir. Ancak mevzubahis Türk milleti olursa, ihtiraslarımızın, iddialarımızın, ilerleme azmimizin sınırı da olamaz. Bu yüzden MHP milletiyle yekvücuttur. İftiharla söyleyebilirim ki, MHP, milliyetçiliğin bengü taşlara nakşedildiği devirlerden günümüze kadar gelen ve buradan da geleceğe uzanan milliyetçilik fikriyatının son siyasi teşkilatıdır.

 

TÜRKİYE'Yİ TÜKENİŞ DÖNGÜSÜNE MAHKUM ETMEK İSTEYENLERLE HESABIMIZ VAR

 

Bizim siyasi mücadelemizin yol haritasında sabır, akıl, şuur, iman, denge, ihtiyat yer almaktadır. Türkiye’yi taviz, teslimiyet ve tükeniş döngüsüne mahkum etmek isteyenlerle hesabımız vardır. Türk milletini istismar ve sömürü çarkında öğütmek için faal halde bulunan çevrelerle görülecek meselemiz vardır. Bildiğiniz gibi milliyetçilik millet olma halinin şuurla kavranması ve savunulmasıdır. Bir millete mensup olmak başkadır. Bu mensubiyetin devamını yüreklice savunmak başka bir anlam ifade eder. Ancak millet yalnızca sosyo-kültürel bir toplumsal uzlaşma alanı değil, aynı zamanda politik bir uzlaşmanın da eseridir. Özellikle demokratik milli devletlerde, toplumun ortak veya benzer taleplerle şekillenen ortalama bir politik uzlaşma arayışının temeli; İnsanın nasıl yaşayacağı, Ailesini nasıl geçindireceği, Nasıl yönetileceği, Hangi hakları talep edeceği, Ve bunları kendisine kimin ve nasıl ulaştıracağı gibi çağdaş beklentilerdir. 

 

MİLLETİMİZİN SORUNLARINI DİLE GETİRİP ÇOZÜM ÜRETMEYE GAYRET EDİYORUZ

 

Millet birliğini bozan yalnızca dilde, inançta, ülküde farklılaşma değil; nasıl yönetileceği ve hangi hakları isteyeceği konusunda karar verememekten kaynaklanan gelgitler ve tereddütlerdir. Bir siyasi parti olarak bizim görevimiz bu tereddütleri kaynağında gidermek, muhtemel kafa karışıklıklarını zamanlama yanlışına düşmeden telafi etmektir. Bu nedenle "biz" odaklı bir anlayışın temsilcisi olan milliyetçiliğin "ben" ile olan bağlantısını dikkate alarak "ben ve biz" arasında titiz bir denge oluşturmak durumundayız. Milliyetçiliğin anlamı olan "biz", sayısız "ben"lerden oluştuğuna göre insanlarımızın akut sorunlarını seslendirerek milletimizin sorunlarını da dile getirmiş olacağız, böylelikle millet ve insan eksenli bir siyaset gelişimine hizmet edeceğiz. Bu durumda, insanın maruz kaldığı her sorun siyasetimizin ilgi ve çözüm sahasına mutlaka girmek durumundadır. Siyaset yapıyor olmanın gereği ve gerçeği de budur. Bu kaçınılmaz gerçek, Köylüden çiftçiye, memurdan işçiye, esnaftan sanayiciye kadar yerleşen ekonomik işbölümünü; Çalışandan işsize, gençten yaşlıya, emekliden engelliye kadar var olan toplumsal çeşitliliği, Bankacıdan borsacıya, bürokrattan yöneticiye kadar idari ve mali yapıyı kapsayan büyük bir kompozisyonun tanımıdır. Üstelik bu kompozisyon sabit ve durağan bir yapı değildir. Nitekim değişen, gelişen, dönüşen, etkilenen bir canlı organizma gibi tükenmeyen bir oluşumun ifadesidir.

 

ADIM ADIM 2023 İL İL ANADOLU TEMASIYLA 55 İLİMİZDE VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞTUK

 

MHP, içinde milletin olmadığı, insanımızın refahının, ferahının ve selametinin gözetilmediği hiç bir hedefi asla kabul etmeyecektir. “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu,” temasıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımızın esası ve özü bu düşüncelerimde mahfuzdur. Müsterih bir vicdanla diyebilirim ki; Milletimizin her güzel insanını hızır, ülkemizin her gününü de Kadir gören bir gönül derinliğiyle geçtiğimiz hafta da dahil olmak üzere 30 Ekim 2021 tarihinden bugüne kadar 55 ilimizi ziyaret ettik. Gittiğimiz her yerde coşkuyla karşılandık. Bu vesileyle Anadolu’nun yollarına düşüp vatandaşlarımızla kucaklaşan bütün dava arkadaşlarımı, fedakâr teşkilatlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. İnanıyorum ki, verdiğimiz bir selamla bin kalbe girdik. Dert dinledik, deva olacağımızın sözünü verdik. Cumhuriyeti’mizin 100’üncü yıl dönümüne kadar hızımızı daha da arttıracağız. Şu hususu özellikle hatırınızda tutunuz ki, bizimle kim uğraşıyorsa, hâlâ sorumluluğumuz devam ediyor, millet düşmanlarına korku salıyoruz demektir. Onun için dedikodular, fitne ve fesat salgınları bizleri yıldıramaz, kesif saldırılar bizleri korkutamaz, yolumuzdan caydıramaz. Bu kutlu davanın gücüne asla ve asla sekte vuramaz. Olsa olsa bizlere doğru yönde olduğumuza dair güç ve fikir verir.

 

MHP VE CUMHUR İTTİFAKI'NA HASIMLIK EDENLERİ BİLMEK VE DEŞİFRE ETMEK ZORUNDAYIZ

 

Kendimizi bilir, hasmımızı bilmezsek başarısızlık kaçınılmazdır. Kendimizi bilmez, hasmımızı bilirsek yine başarısızlık mukadderdir. Ama hem kendimizi hem de hasmımızı bilirsek Allah’ın izniyle başarı bizimdir, zafer bizimdir, gelecek bizim olacaktır. Kim Türk milletinin hasmı ise, eğmeden bükmeden söylüyorum ki, bizim de sonuna kadar hasmımızdır. Türk milletinin, MHP’nin ve Cumhur İttifakı’nın karşısında oğul veren, elma kurdu gibi üreyen, virüs gibi yayılan hasımların kimler olduğunu bilmek, tarafımızı açık etmek mecburiyetindeyiz. Bizim tarafımız millettir, bizim tarafımız demokrasidir, bizim tarafımız mazlumlardır, masumlardır, mağdurlardır, gariplerdir, tüyü bitmemiş yetimlerdir. Partimiz bir gönül çemberi, bir sevda yumağı, bir dava onurudur. MHP'yi her zaman doğru anlayan, Cumhur İttifakı’nı doğru anlatan, bununla kalmayıp her zaman sahip çıkan, bundan sonra da çıkacak Türkiye Sevdalıları hep var olacaktır. İnanıyorum ki, onlar her geçen gün daha da büyüyüp güçlenecek, her türlü oyunu bozacaklardır. Milli Şairimiz Mehmet Emin Yurdakul’da, yüzyıl önce anlamını bulduğu gibi Milliyetçi Hareket’in ve Cumhur İttifakı’nın sevdalıları; En hakir insanı kardeş sayan bir erdem, Esir yaratmayan Allah'a yürekten bir iman, Paçavralar altındaki yoksulun yaraladığı bir vicdan, Ve "mazlumların intikamını almak” için doğduğuna inanan bir kudret ile yoğrulmuşlardır. Tam bir hafta önce ebediyete irtihal eden ve rahmetle andığımız Diriliş Şairi Merhum Sezai Karakoç ne güzel de söylemiş: “Geceye yenilmeyen her kişiye ödül olarak bir sabah, bir gündüz, bir de güneş vardır.”  

 

Resim

 

 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Milliyetçi Ülkücü Hareket, nihai hedefler, hasımları, açık edeceğiz, çok çalışacağız, hedefe ulaşacağız, Ülkücüler, MHP
Yorumlar
Haber Yazılımı