Dolar : Alış : 5.8915 / Satış : 5.9021
Euro : Alış : 6.5012 / Satış : 6.5129
HAVA DURUMU
hava durumu

Adana35°CÇok Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 34 Kategoride 1774 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Kamu-Sen Toplu Sözleşme Öncesinde Taleplerini Açıkladı

24 Temmuz 2013 - 354 kez okunmuş
Ana Sayfa » EKONOMİ»Kamu-Sen Toplu Sözleşme Öncesinde Taleplerini Açıkladı
Kamu-Sen Toplu Sözleşme Öncesinde Taleplerini Açıkladı

 

Mutfaktaki enflasyon ile siyasi iktidarın açıkladığı enflasyon arasında dağlar kadar fark var. Memurlara fazla maaş vermek istemeyen siyasi iktidar kasıtlı olarak enflasyon rakamlarını düşük gösteriyor. Ancak,  AKP iktidarı memur maaşlarının enflasyon altında ezdirilmemesi yalanını hala devam ettiriyor.

Bu aldatmaca ortamında memurlar geçim sıkıntısı altında boğulurken, Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, toplu sözleşme öncesinde taleplerini sıralayarak, ”Türkiye Kamu-Sen’in 2014 yılı için kamu görevlilerine uygulanacak zam ve tazminatlar konusundaki mali talebi, ikramiyeler ve ücret adaletinin sağlanması için talep ettiğimiz kısmi artışlar ve sosyal yardımlar hariç en düşük dereceli memur maaşı için 325.73 TL, memur maaşı için 420.31 TL’dir” dedi.

 

KAMU-SEN GENEL BAŞKANI İSMAİL KONCUK’UN BASIN TOPLANTISI

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, sendika genel merkezinde basın toplantısı yaparak, 1Ağustos’ta başlayacak olan toplu sözleşme süreci öncesinde konfederasyonun taleplerini açıkladı. Türkiye Kamu-Sen’in 2014-2015 yıllarını kapsayan ikinci dönem sözleşme süreciyle ilgili olarak çalışmalarını tamamladığını bildiren Koncuk, “Her şeyden önce memurlarımız yaklaşık 800 bin kilometrelik alana sahip vatanımızın en ücra köşelerine kadar hizmet götüren yegane çalışanlardır ve ülkemizin her noktası büyük şehirler kadar gelişmiş imkanlara sahip değildir” dedi.

Ülkelerin önlerini görebilmek için enflasyon hedeflemesi yapmasının doğal olduğunu söyleyen Koncuk, belirli konjonktürel dalgalanmalara bağlı olarak da bu hedeflerin tutmamasını doğal olduğunu dile getirdi. Koncuk,2013 yılının tamamı için enflasyon hedefinin yüzde 6 iken, ilk 6 aylık gerçekleşmenin yüzde 4’ü bulduğunu belirterek, yıllık enflasyon hedefinin yine aşılacağının şimdiden kesinleştiğini ifade etti.

 

DÖRT AYRI KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLEN TALEPLER

Kamu-Sen olarak taleplerini dört ayrı kategoride değerlendirdiklerini anlatan Koncuk, “Bunlardan birincisi, ek ödeme, özel hizmet tazminatı ve ek gösterge uygulamalarında ortaya çıkan adaletsizliklerin giderilmesi ve oranlarının artırılarak gerçek anlamda ücret adaletinin sağlanması.

İkincisi, kamu görevlilerinin kendileri ve ailelerinin insanca yaşaması için yetecek düzeyde ücret almalarını sağlamak amacıyla talep edilecek maaş artışları.

Üçüncüsü, sendika üyesi olan kamu görevlileri ile üye olmayanlar arasında fark oluşturmak adına sendika üyesi kamu görevlilerine ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması. Dördüncüsü ise kamu görevlilerinin çalışma şartlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesidir” şeklinde konuştu.

Tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına 1 Ocak 2014’ten geçerli olmak üzere yüzde 10,1 Temmuz 2014’ten itibaren de ilaveten yüzde 10 zam yapılması gerektiğini söyleyen Koncuk, konuşmasında şunları kaydetti:

“2015 yılı içinde aynı şekilde tüm kamu görevlilerine ve emeklilerine birinci ve ikinci aylık dilimlerinde ayrı ayrı yüzde 10’ar maaş artışı yapılmalıdır. Yılda iki kez dini bayramlar öncesinde tüm kamu görevlilerine 843 TL tutarında ‘bayram ikramiyesi’ödenmelidir. Yardımcı hizmetler sınıfındaki personel Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçirilmelidir. Bayramlarda ve hafta sonlarında tatil yapmayan kamu çalışanlarının çalışma şartları yeniden gözden geçirilmelidir.”

Doğal afet halinde bu bölgelerde görev yapan personele bir maaş tutarında ikramiye verilmesi gerektiğini söyleyen Koncuk, bu kimselerin talepleri halinde başka bölgelere tayin hakkının da verilmesi gerektiğini dile getirdi. Koncuk, 18 yaşını dolduran çocuklarının öğrenimlerine devam edememeleri durumunda ödemek zorunda kaldıkları Genel Sağlık Sigortası Primi uygulamasına son verilmesi gerektiğini ve yaş sınırının yükseltilmesi gerektiğine dikkati çekti.

İsmail Koncuk, “Türkiye Kamu-Sen’in 2014 yılı için kamu görevlilerine uygulanacak zam ve tazminatlar konusundaki mali talebi, ikramiyeler ve ücret adaletinin sağlanması için talep ettiğimiz kısmi artışlar ve sosyal yardımlar hariç en düşük dereceli memur maaşı için 325.73 TL, memur maaşı için 420.31 TL’dir” dedi.

 

Buna göre kamu görevlilerinin çalışma şartlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili Türkiye Kamu-Sen’in talepleri şu şekildedir;

– Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye, ek ders, fazla mesai, ikramiye gibi tüm ödemelerin emekli keseneğine dâhil edilerek, emekli olacak memurların yaşadığı mağduriyetler giderilmelidir.

– Kamu görevlilerinin emekli ikramiyesi için öngörülen 30 yıl sınırlaması kaldırılmalı, bu yolla her çalışanın çalıştığı süre ile orantılı olarak emekli ikramiyesi alması sağlanmalıdır. Emeklilerimizin de gelir dağılımdan adil bir pay almasını sağlayacak uygulamalara geçilmeli, emeklilere de aile yardımı ve çocuk parası verilmelidir.

– Tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına 1 Ocak 2014’ten geçerli olmak üzere %10, 1 Temmuz 2014 ‘ten itibaren de ilaveten %10 zam yapılmalıdır.

2015 yılı içinde aynı şekilde tüm kamu görevlilerine ve emeklilerine birinci ve ikinci aylık dilimlerde ayrı ayrı %10’ar (%10+10) maaş artışı yapılmalıdır.

– Yılda iki kez dini bayramlar öncesinde tüm kamu görevlilerine 843 TL tutarında “Bayram İkramiyesi” ödenmelidir.

– Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personele de ek gösterge verilmelidir.

– Ek gösterge uygulamasındaki adaletsizlikler giderilmelidir.

– Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personel Genel İdare hizmetleri sınıfına geçirilmelidir.

– Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan memurlara eğitim durumlarına göre yükselebilecekleri derecelerin kadrosu verilmelidir.

– Özel hizmet tazminatında yaşanan adaletsizlikler giderilmeli, özel hizmet tazminat oranları unvan bazında eşitlenerek tüm memurlar için yükseltilmelidir.

– Ek ödeme sorunları giderilmelidir. Özellikle dünyanın tüm ülkesinde en yüksek maaş alan öğretmen ve öğretim görevlilerinin, bu kararnameyle Türkiye’de neredeyse en düşük maaş alan kesim haline getirilmesi kabul edilemez. Bu çerçevede, kamu görevlilerinin büyük çoğunluğunu oluşturan 700 bin öğretmen başta olmak üzere, KİT personeli, din görevlisi, hekim dışı sağlık personeli, posta dağıtıcısı, araştırmacı, polis, subay, ast subay, profesör, doçent, yardımcı doçent, araştırma görevlisi gibi ek ödeme artışından faydalanamayan kamu görevlilerinin ek ödeme oranları 25-75 puan artırılmalıdır.

– Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan uzmanlar arasında oluşturulan kariyer uzmanlığı- normal uzmanlık, merkez-taşra uzmanları gibi farklılıklar giderilmeli, aynı unvanlı personelin özlük hakları eşitlenmelidir.

– Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan personel için mahrumiyet yeri ödeneği getirilmelidir.

– Öğretmenlerde olduğu üzere doktor, akademisyen gibi kamu görevlilerinin, vatani görevlerini hizmetine ihtiyaç duyulan bölgelerde yapması sağlanmalı, asker öğretmen uygulaması benzeri, asker sağlık görevlisi, asker akademisyen uygulamasına geçilmelidir.

– Kadro verilmeyen 4-C çalışanları ile vekil imam, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları ve üniversite mezunu işçiler de kadroya geçirilmelidir.

– Kamuda istihdam yapısını değiştiren, iş güvencesini yok eden 4-B ve 4-C statüsünde personel çalıştırma, vekil ebe, vekil imam, sözleşmeli öğretmen gibi esnek ve güvencesiz istihdam uygulamasına son verilmelidir.

– Fazla mesai ücreti, çalışanın normal çalışması karşılığında aldığı saat başı ücretten az olmayacak şekilde artırılmalıdır.

– Ortalama memur maaşının yıllık toplam tutarı dikkate alınarak gelir vergisi tarifesinde yeni düzenleme getirilmeli, özellikle sözleşmeli personelin yaşadığı vergi adaletsizliği giderilmelidir.

– Yerel yönetimlerde çalışanların maaşlarının zamanında ödenmesi sağlanmalıdır.

– Başta aile yardımı ve çocuk parası olmak üzere tüm sosyal yardım ve ödemeler yükseltilmeli; tüm kamu görevlilerine giyim, kira, evlenme, ulaşım, doğum, ölüm ve eğitim yardımı Uzlaştırma Kurulu’nun daha önce verdiği kararlara uygun şartlarda ödenmeli, sosyal devlet ilkesi gerçek anlamda hayata geçirilmelidir.

– 4/C’li ve değişik adlar altındaki sözleşmeli personelin de sosyal yardım ve ödemelerden faydalanması sağlanmalıdır.

– Ek ders ve nöbet ücretleri artırılmalı, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen öğretmenlik yapan personele de ek ders ücreti, nöbet tutan tüm personele nöbet ücreti verilmelidir.

– Tüm kamu görevlilerinin işçilerde olduğu gibi yemeklerden ücretsiz yararlanması ve yemek hizmeti sunulmayan işyerlerinde yemek ücretinin nakit olarak ödenmesi sağlanmalıdır.

Vatani görevini yapmak üzere ya da doğum yapması nedeniyle ücretsiz izne ayrılan kamu görevlilerinin sosyal güvenlik primleri kurumları tarafından yatırılmaya devam etmeli, söz konusu personele izinleri süresince maaşlarının ¼’ü oranında destek ödemesi yapılmalıdır.

– Aile birliğinin sağlanması temel alınmalı, eş durumu, sağlık ve öğrenim özrü önündeki engeller kaldırılmalıdır.

– Bayramlarda ve hafta sonlarında tatil yapamayan kamu çalışanlarının çalışma şartları yeniden gözden geçirilmelidir.

– Mobbing uygulamasına maruz kalan personelin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılmalıdır.

– Doğal afet halinde bu bölgelerde görev yapan personele bir maaş tutarında ikramiye verilmelidir. Bu kimselerin talepleri halinde başka bölgelere tayin hakkı da verilmelidir.

– 18 yaşını dolduran çocuklarımızın öğrenimlerine devam edememeleri durumunda ödemek zorunda kaldıkları Genel Sağlık Sigortası Primi uygulamasına son verilmeli, yaş sınırı yükseltilmelidir.

– Engelli personelin daha kolay hizmet üretebilmeleri için görevleri ile ilgili gerekli araç ve gereçler alınmalı; engelli personele engel durumunu artıracak görevlendirme yapılmamalıdır.

 

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

TemaFabrika